Амурчане преодолели 300 километров по льду на мототехнике